logo

 
schi alpinism

Postavaru Night
Poiana Brasov, BV
Detalii
mountain bike

Bike 4Mountains
Cheile Gradistei Fundata, BV / Leresti, AG / Stoenesti, AG
Detalii
alergare montana

ULTRA Trail Fagaras
Avrig, SB
Detalii
alergare montana
30.09-01.10.2023
Maraton Piatra Craiului
Zarnesti, BV, Romania
Detalii
Evenimente / Bike 4Mountains
stiri / news


race info


conditii participare / terms

inscriere / registration

regulament / rules

profile / profiles

cum ajungi la / directions to

cazare / accommodation

lista inscrieri / registration list

rezultate / rankings


multimedia


comunicate de presa / press release

video

foto / photo

articole / articles

arhiva / archive


... english version down the page 

Conditii de participare la Bike 4Mountains 

Evenimentul
• Evenimentul presupune parcurgerea unor trasee marcate in zona alpina a muntilor: Iezer Papusa, Leaota, Piatra Craiului si Bucegi 

M4: patru etape pe echipe (Etapa 1: Leresti,AG, M-tii Iezer Papusa; Etapa 2: Stoenesti,AG, M-tii Leaota; Etapa 3: Cheile Gradistei Fundata,BV, M-tii Piatra Craiului; Etapa 4: Cheile Gradistei Fundata, BV, M-tii Bucegi)

• Traseele se caracterizeaza prin lungime, diferente de nivel, aspecte tehnice si particulare ale fiecarei zone in parte. 

Înscrierea 
Procesul de înregistrare la B4M 2018 presupune parcurgerea a trei etape: 

Aplicarea pentru înscriere: se face on-line completand formularul de inscriere. Data limita pentru a doua sesiune de inscrieri este 30.06.2018, ora 24.00. Un numar limitat de wildcarduri poate fi oferit dupa aceasta data. Înscrierea prin fax, telefon sau e-mail nu este posibila.
Acceptarea aplicatiei: daca aplicatia de inscriere a fost acceptata, participantul va primi un e-mail cu informatiile necesare pentru a continua inregistrarea. Cei care nu au fost acceptati in acest an sunt rugati sa-si imbunatateasca experienta prin participarea in prealabil la cateva ture sau curse montane. 
Validarea înscrierii (doar pentru cei acceptati):
- miercuri 04 iulie, orele 17.00-20.00 si joi 05 iulie, orele 06.00-07.00 

Participanti
• Evenimentul este deschis oricarui iubitor al mountainbike-ului si al activitatiilor in natura. Sunt necesare: experienta in mountainbike, o stare buna de sanatate, un nivel bun de pregatire fizica si o vârsta minima de 18 ani. Exceptie pot fi sportivi mai tinerii cu calitati deosebite. Pentru acestia este necesara o declaratie notariala care sa ateste ca parintii cunosc conditiile si regulile evenimentului si sunt de acord cu înscrierea si participarea tânarului la Bike 4Mountains 2018.


Cei care aplica pentru înscrierea la Bike 4Mountains trebuie sa îndeplineasca urmatoarele: 
• sa aiba experienta în mediul montan, participantul este capabil sa ia decizii prin care sa faca fata situatiilor neprevazute care apar într-un mediu dificil si/sau în conditii extreme. 
• sa aiba o pregatire personala riguroasa, cât si un antrenament care sa corespunda solicitarilor fizice, psihice si tehnice ale B4M.  
• sa accepte regulamentul fara rezerve, sa se implice responsabil si neconditionat în pregatirea evenimentului în toate aspectele sale, înainte în timpul si dupa încheierea lui. 
• sa urmeze Spiritul CarpathianMan®, demonstrat prin fair play reciproc, grija, solidaritate, abilitate de a-si cunoaste propriile limite, respect pentru natura si munte.

Anulari 

• Daca evenimentul este amanat, anulat sau scurtat din motive de forta majora sau din motive de securitate (vreme urata, limitari de acces, etc), participantii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere sau compensatii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuielile ocazionate de calatorie si cazare. In cazul amanarii si/sau al anularii evenimentului sau al unei etape si/sau al retragerii unui participant inainte de startul acesteia, participantii vor putea beneficia de: pachetul de start sau report al valorii taxei pentru o editie viitoare a B4M sau transferul dreptului de participare catre un alt sportiv/echipa.  

Responsabilitate 
• Fiecare participant care ia parte la Bike 4Mountains este responsabil pentru starea de sanatate in care se afla, calitatea si starea de functionare a echipamentului folosit si a modului in care abordeaza si parcurge traseele pregatite si pentru propria securitate. 
• Organizatorul, partenerii, sponsorii, voluntarii si personalul care participa la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice ranire sau pagube, anulare, întârzieri sau rataciri ale traseelor care pot surveni in timpul desfasurari evenimentului.
• Fiecare participant va semna la validare o declaratie de responsabilitate, prin care isi asuma riscurile ce rezulta din participarea la un astfel de eveniment si orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt
 

Terms of participation

The event
• the event involve completion of some marked trails in the alpine area of Iezer Papusa, Leaota, Piatra Craiului and Bucegi Mountains

M4four stages for teams (Stage 1: Leresti,AG, Iezer Mountains; Stage 2: Stoenesti,AG, Leaota Mountains; Stage 3: Cheile Gradistei Fundata, Piatra Craiului Mountains; Stage 4: Cheile Gradistei Fundata,BV, Bucegi Mountains)

• the routes are characterized by length, profile, specific and technical aspects of each area. 

Registration

the registration process at B4M 2018 involves three steps:

• Apply for registration: enter the required data on the on-line form. The dead line for registration is 31.05.2016, 10.00PM. The organizer can offer some wildcards after this date. Registration by fax, phone or e-mail is not possible. 
• Acceptance of application: if the application was accepted, the team captain will receive an e-mail with necessary information to continue the registration. Those who were not accepted this year are kindly asked to improve their skills by attending in advance several other tours or races.
• Validation of registration (only for those who were accepted):
- Wednesday 06 June, from 05.00-08.00PM and Thursday 07 June, from 06.00AM to 07.00AM.

Riders
The event is open to any lover of mountain bike and nature activities. It is required: mountain bike experience, good health, good training level and a minimum age of 18. Exceptions may be younger athletes with great qualities. In this case they must have a written and signed consent from parents or legal guardian on the registration form and statement of responsibility.


Those who apply for registration at Bike 4Mountains should meet the following: 
- to have experience in mountain environment that makes the participant capable of handling unforeseen situations that arise in a difficult environment and / or extreme conditions.
- to have a rigorous personal preparation and a level of training to meet the physical, mental and technical aspects of B4M.
- to accept the regulation without reservation and involve responsible and unconditional in preparing the race in all aspects, before, during and after its finish.
- to follow the CarpathianMan® Spirit, shown by: reciprocal fair play, caring, solidarity, ability to know your own limits, respect for nature.


Cancellation
If the event is postponed, canceled or shortened due to major force or security reasons (bad weather), participants will not receive reimbursement of the registration fee or compensation for other losses, such as travel and accommodation expenses.
In case of postponement and/or cancellation of the event or a stage and/or in case of the withdrawal of a rider prior to its start, participants will benefit fromstart package or report fee value for a future edition of B4M or other race from CarpathianMan series or transfer the right to participate to another rider/team.

Liability
- Each participant attending the Bike 4Mountains is responsible for its health at the moment of the event, quality of the equipment it use and for its own safety.
- Organizer, partners, sponsors, volunteers and staff who participate in the event are not responsible for any injury or damage, cancellation, delay or wandering the paths that may occur during the event.
- Each participant will sign a statement of responsibility, which assumes risks resulting from participation in this event and any damage occurred from any reason, including loss or steal.

 

home   stiri   evenimente   proiecte   multimedia   shop   ghid   contact   parteneri